CPT

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Avrupa İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi


Rastgele Kısa Adlar