GONGO

Government Organised Nongovernmental Organisation
Hükümet Tarafından Oluşturulan Sivil Toplum Örgütü


Rastgele Kısa Adlar